គូ​ស្នេហ៍​ជា​តារា​ទាំង​នេះ​បាន​ជួប​គ្នា​នៅ​ខាង​មុខ​ម៉ាស៊ីន​ថត។​ ដោយ​ការ​សម្តែង​ស៊ី​សង្វាក់​ និង​ជិត​សិ្នទ្ធ​គ្នា​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង​​ ពួក​គេក៏​មាន​​ភាព​​ស្និទ្ធ​ស្នាល​នេះ​នៅ​ក្រៅ​ឆាក​ដែរ​ និង​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហ៍​ជាមួយ​គ្នា​ក្នុង​ជីវិត​ពិត​ទៀត​ផង​។ តោះ​ប្រិយ​មិត្ត​មើល​គូស្នេហ៍​ក្នុង​ភាព​យន្ត​កូរ៉េ​ដែល​បាន​ក្លាយ​ជា​ប្តី​ប្រពន្ធ​ពិត​ប្រាកដ​នៅខាង​ក្រោម​!

1. Lee Ki Woo និង​ Lee Chung Ah

 

 

2. Ahn Jae Hyun និង​ Goo Hye Sun

 

 

3. Jung Eun Woo និង​ Park Han Byul

 

 

4. Ji Hyun Woo និង​ Yoo In Na

 

 

5. Lee Min Ho និង​ Park Min Young

 

 

6. Ji Sung និង​ Lee Bo Young

 

 

7. Ki Tae Young និង​ Eugene

 

 

8. Lee Chun Hee និង​ Jeon Hye Jin

 

 

9. Kim Bum និង​ Moon Geun Young

 

 

10. Yeon Jung Hoon និង​ Han Ga In

 

 

11. On Joo Wan និង​ Jo Bo Ah

 

 

12. Nam Joo Hyuk និង​ Lee Sung Kyung

 

 

13. Song Joong Ki និង​ Song Hye Kyo

 

 

14. Lee Dong Gun និង​ Jo Yoon Hee

 

 

15. Ryu Soo Young និង​ Park Ha Sun

 

 

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,874 times)