មុន​នេះ​បន្តិច​ StarsDaily ទើប​ចេញ​អត្ថបទ​មួយ​ពី​ឈុត​ដ៏សិច​ស៊ី​របស់ Jungkook ។ ឥឡូវ​នេះ​យើង​សូម​បង្ហាញ​ឈុត​ដ៏សិច​ស៊ី​របស់ Jimin វិញ​ម្តង​។ ពួក​គេ​សុទ្ធ​តែ​សមាជិក​ក្នុង​ក្រុម BTS។ ឈុត​របស់ Jimin ហាក់​ដូច​ជា​សិច​ស៊ី​ជាង​ Jungkook ។ ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​មើល​ទៅ​សង្ហា​ម្យ៉ាង​ម្នាក់​។ យល់​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ​ប្រិយ​មិត្ត​? តោះ​មើល​ ១០ ឈុត​ដ៏សិច​ស៊ី​របស់ Jimin នៅ​ខាង​ក្រោម​!

១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

៧.

៨.

៩.

១០.

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,261 times)