ក្រុម​ចម្រៀងស្រី TWICE វិល​វិញ​ហើយ​ដើម្បី​បំពេរ​អារម្មណ៍​ប្រិយ​មិត្ត​ដែល​និយម​គាំទ្រ​ពួក​គេ​បន្ត​ទៀត​។ ស្រី​ស្រស់​ទាំង​នេះ​បាន​វិល​វិញ​ជាមួយ​នឹង​អាល់​ប៊ុម​តូច​ទី៥ របស់​ពួក​គេ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា ‘What is Love?’ ដោ​យ​មាន​ចំណង​ជើង​បទ​ចម្រៀង​មួយ​ដូច​នឹង​ចំណង​ជើង​អាល់​ប៊ុម​ដែរ​ក៏ដូច​ជា​បទ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​រួម​មាន “Sweet Talker”, “Dejavu”, “Say Yes”, “Stuck”, and “Ho!”។ តោះ​ចុច​មើល និង​ស្តាប់​ចម្រៀង​របស់​ពួកគេ​នៅ​ខាង​ក្រោម​!

ប្រភព៖ allkpopsoompi

(Number Of Views: 255 times)