ទាំង​នេះ​គឺជាកំពូល​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​ដែល​ល្បី​បំផុត​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ​សម្រាប់​​ខែ​មេសា ដោយ​ផ្អែក​លើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ខាង​ក្រោម​។ ប្រាក​ដ​ជា​មាន​ក្រុម​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​ប្រិយ​មិត្ត​ដែរ​ហើយ​៕

1. Wanna One

2. BTS

3. BIGBANG

4. EXO

5. iKON

6. TVXQ

7. WINNER

8. SEVENTEEN

9. BTOB

10. NCT

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 3,130 times)