ចាប់​តាំង​ពី​គាត់​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​សិល្បៈ​ដំបូង V មាន​ឱកាស​ច្រើន​សម្រាប់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​សម្រស់​របស់​គាត់​។ ជាមួយ​នឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ស្តាយ​សក់​បែ​ប​សាមញ្ញ​ដូច្នេះ​​ កំលោះ V អាច​ផ្លាស់​ប្រែ​រូប​រាង​ពី​ស្អាត​គួរ​ឱ្យ​ទាក់​ទាញ​ទៅ​ស៊ិច​ស៊ី​កប់​។ ដោយ​សារ​គាត់​មាន​ពេល​​សម្រាប់​លេង​ស្តាយ​សក់​របស់​គាត់​ តោះ​ប្រិយ​មិត្ត​មើល​ស្តាយ​សក់ ១០ ប្រភេទ​​របស់​ V ​ចាប់​តាំង​ពី​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​សិល្បៈ​ដំបូង​ដែល​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន​នៅ​ខាង​ក្រោម​៖

១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

៧.

៨.

៩.

១០.

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 3,879 times)