គ្រប់​ពេល​ទាំ​ង​អស់​ ស្រី​ស្រស់​ Irene ពូកែ​រើស​ម៉ូត​ទាន់​សម័យ​មក​ស្លៀក​ពាក់​លម្អ​សម្រស់​របស់​នាង​។ ប៉ុន្មាន​ឈុត​ដ៏​ពេញ​និយម​នេះ​ជួយ​លើក​សម្រស់​របស់​នាង​ឱ្យ​កាន់​តែ​ស្អាត​។ ឃើញ​ហើយ​អ្នក​គាំទ្រ​ទាំង​អស់​របស់​នាង​នឹង​សម្លឹង​មើល​នាង​មិន​ដាក់​ភ្នែក​ទេ​មើល​ទៅ​។ ចុះ​ប្រិយ​មិត្ត​វិញ​គិត​ថា​ ១៥ ឈុត​នេះ​ធ្វើ​ឱ្យ​នាង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​​ស្អាត​ដោយ​សូម្បី​តែ​ប្រិយ​មិត្ត​ក៏​មើល​មិន​ដាក់​ភ្នែក​ដែរ​មែន​ទេ​?

 

 

 

 

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,217 times)