ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី April បាន​ចេញ​វីដេអូ​ចម្រៀង​សម្រាប់​បទ “The Blue Bird” និង​​​អាល់​ប៊ុម​តូច​លើក​ទី៥ ដែល​មាន​ចំណង​ជើងថា​ ‘The Blue’ របស់​ពួក​គេ​។

អាល់​ប៊ុម​តូច​នេះ​មាន​ចម្រៀង​ ៥ បទ​រួម​ទាំងចំណង​ជើងចម្រៀង​គឺ​​​បទ​ “The Blue Bird” ក៏​ដូច​ជា​បទ “Beep”, “Angel Son”, “Hide N Seek” និង​ “What a Shame”។ បទ “The Blue Bird” ត្រូវ​បាន​និពន្ធ​ និង​ទំនុក​ភ្លេង​ដោយ e.one៕

ប្រភព៖ allkpopsoompi

(Number Of Views: 126 times)