ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​មុន​នេះ​ លោក Taeyang សមាជិក​ក្រុម​ Big Bang ម្នាក់​ទៀត​បាន​ចូល​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​យោធា​ដែរ​ហើយ​។ នៅ​ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ត្រូវ​ជា​ថ្ងៃនេះ​តែ​ម្តង​ Taeyang បាន​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​កង​ទ័ព​ 6th Infantry Division ទី៦ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ Kangwon-do Chulwon។

អ្នក​គាំទ្រ​ជា​ច្រើន​ និងភរិយា​របស់​គាត់​អ្នក​នាង​ Min Hyo Rin ​បានជូន​ដំណើរ​តារា​រូប​នេះ​។ គាត់​នឹង​ហ្វឹក​ហាត់​រយៈ​ពេល ៥ សប្តាហ៍​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​កងទ័ព​នេះ​៕

ប្រភព៖ allkpopkoreaboo

(Number Of Views: 119 times)