តារា​សម្តែង​ប្រុស​ Song Joong Ki នឹង​ត្រឡប់មកដើម្បី​កំដ​ចក្ខុ​ទស្សនិក​ជន​​វិញ​តាម​រយៈ​ភាពយន្ត​ភាគ​នា​ពេល​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ​។ យោងតាម​សម្តី​អ្នក​ក្នុង​សិល្បៈ​មួយ​ចំនួន​ឱ្យ​ដឹង​ថា​លោក Song Joong Ki ត្រូវ​បាន​គេ​ទាក់​ទង​ឱ្យ​សម្តែង​ក្នុង​ភាព​យន្ត​ភាគ​បែប​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មួយ​។

ក្រោយ​មក តារា​សម្តែង​រូប​នេះ​បាន​ពិចារណា​ពី​ការ​ឱកាស​សម្តែង​ដែល​គេ​ផ្តល់​ឱ្យ​នេះ​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​។ ភាព​យន្ត​នេះ​នឹង​ត្រូវ​និពន្ធ​ដោយ​ Kim Young Hyun និង​ Park Sang Yeon ដែល​បាន​និពន្ធ​ភាព​យន្ត​ភាគ​បែប​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដទៃ​ទៀត​រួម​មាន​រឿង ‘Queen Seonduk’, ‘Deep Rooted Tree’ និង​រឿង​ជា​ច្រើន​ទៀត​។ គេ​បាន​គ្រោង​នឹង​បញ្ចាំង​ភាព​យន្ត​នេះ​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​៕

ប្រភព៖ koreabooallkpop

(Number Of Views: 294 times)