កម្លោះ Lay បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ខ្លួន​នៅ​ទី​ក្រុង​ប៉េកាំង​មាន​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​យ៉ាង​ខ្លាំ​ង​នៅ​ពេល​ដែល​គេ​បាន​ទៅ​បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ក្នុង​បទ “Sheep” ដែល​ជា​បទ​ដ៏​ល្បី​របស់​ក្រុម EXO នៅ​លើ​ដង​ផ្លូវ​មួយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​តុលា កន្លង​ទៅ​នេះ។ បើ​សិន​ជា​ថ្ងៃ​ណា​មួយ Lay ឬ​សមា​ជិក​ក្រុម EXO ណា​ម្នាក់ ឬ​ទាំង​ក្រុម​តែ​ម្តង​មក​លេង​កម្ពុជា​ ហើយ​ធ្វើ​បែប​នេះ​នៅ​លើ​ដង​ផ្លូវ​ណា​មួយ តើ​ប្រិយ​មិត្ត​ដែល​ជា​អ្នក​គាំទ្រ​ក្រុម EXO ទាំង​អស់​នឹង​មាន​អារម្មណ៍​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ប៉ុណ្ណា? សង្ឃឹម​ថា​នឹង​មាន​ថ្ងៃ​នោះ​កើត​ឡើង​ច៎ោះ​។ តែ​ពេល​នេះ​សូម​មើល​ការ​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​របស់​ Lay ចំពោះ​អ្នក​គាំទ្រ​នៅ​ប៉េកាំង​ក្នុង​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទាំង​អស់​គ្នា​ជា​ការ​កម្សាន្ត​សិន​ច៎ោះ!

ប្រភព៖ YouTube

(Number Of Views: 574 times)