ការប្រើផលិតផលយីហោ​ល្បីៗ និង​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃៗ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ដែល​មាន​ខ្ទង់​ចំណូល​ទាប​ឃើញ​ហើយ​ទះ​ទ្រូង​ហួស​ចិត្ត​នោះ​គឺ​ជា​គន្លង​រួម​មួយ​របស់​តារា​ដែល​មាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ទូ​ទៅ ព្រោះ​ពួក​គេ​មិន​អាច​តែង​ខ្លួន​ឱ្យ​ពិបាក​ភ្នែក​មើល​ជាមួយ​នឹង​ផលិត​ផល​ដែល​មិន​សូវ​មាន​ឈ្មោះ​បោះ​សម្លេង ឬ​មិន​សូវ​ពេញ​និយម​នោះ​ទេ។ ហេតុ​នេះ​ហើយ​ទើប​បាន​ជា​តារា​ទាំង​នោះ​រាល់​ពេល​បង្ហាញ​ខ្លួន​ម្តងៗ​តែង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​មើល​ទៅ​ប្លែក​ភ្នែក​គ្រប់​ពេល​ទាំង​អស់។ ដោយ​សារ​ផលិត​ផល​យីហោ​ល្បីៗ​មាន​ច្រើន​ តារា​ម្នាក់ៗ​ផ្តល់​ទំនុក​ចិត្ត និង​ជ្រើស​ប្រើ​ផលិត​ផល​ក្រោម​យីហោ​នៃ​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​ពួក​គេ​រៀងៗ​ខ្លួន។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​យីហោ​ផលិត​ផល​ល្បីៗ​ដែល​សមា​ជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស BTS គាំទ្រ និង​និយម​ប្រើ​៖

Jin – GIVENCHY

Suga – Mastermind

J-Hope – SUPREME

Rap Monster – Yamamoto, WTAPS, and NEIGHBOORHOOD

Jimin – GUCCI

V  – GUCCI

Jungkook – TOPMAN or H&M

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 2,370 times)