ខ្សែភាពយន្តភាគជា​ច្រើន​ផលិត​កម្ម​កំពុង​តែ​ត្រូវ​បាន​ថត​សម្រិត​សម្រាំង​នា​ខណៈ​នេះ​ ហើយ​គ្រោង​នឹង​ចាក់​បញ្ចាំង​នា​រដូវ​ស្លឹ​ក​ឈើ​ជ្រុះ​ខាង​មុខ​នេះ​ហើយ។ ក្នុង​នោះ​គេ​សម្គាល់​ឃើញ​ភាព​យន្ត​ភាគ​៥​ រឿង​ដែល​ចូល​រួម​សម្តែង​ដោយ​តារា​ប្រុស​ស្រី​ល្បីៗ​ជា​ច្រើន​រូប។ តារា​ទាំង​១០ ដួង​ខាង​ក្រោ​ម​នេះ​នឹង​ត្រូវ​សម្តែង​ជា​តួ​ឯក​ក្នុង​ភាព​យន្ត​ភាគ​ទាំង​នោះ។ ចង់​ដឹង​ថា​តើ​អ្នក​ណា​សម្តែង​​ក្នុង​រឿង​ណា​ខ្លះ​នោះ សូម​មើល​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទាំង​អស់​គ្នា៖

១. Lee Jong Suk & Suzy សម្តែង​ជា​តួ​ឯក​ប្រុស​ស្រី​រួម​គ្នា​ក្នុង​ភាព​យន្ត​ភាគ​រឿង​៖ “While You Were Sleeping”

២. Han Ye Seul & Kim Ji Suk សម្តែង​ជា​តួ​ឯក​ប្រុស​ស្រី​ក្នុង​រឿង​៖ “20th Century Boy and Girl”

៣. Seo Hyun Jin & Yang Se Jong សម្តែង​ជា​តួ​ឯក​ប្រុស​ស្រី​ក្នុង​រឿង​៖ “Temperature of Love”

៤. Choi Siwon & Kang Sora សម្តែង​ជា​តួ​ឯក​ប្រុស​ស្រី​ក្នុង​រឿង៖ “Revolutionary Love”

៥. Jung So Min & Lee Min Ki សម្តែង​ជា​តួ​ឯក​ប្រុស​ស្រី​ក្នុង​រឿង​៖ “This Life Is Our First”

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 632 times)