បើសួរថាតើក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​កូរ៉េ​ទាំង​អស់​មាន​ប៉ុន្មាន​ក្រុម នោះ​ពិត​ជា​មិន​ងាយ​នឹង​រក​ចម្លើយ​យក​មក​ឆ្លើយ​នោះ​ទេ ព្រោះ​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ​ទិន្នន័យ​នៃ​ចំនួន​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​របស់​កូរ៉េ​កើន​ឡើង​ជា​លំដាប់។ មូល​ហេតុ​នៃ​ការ​កើន​ឡើង​នេះ​គឺ​គ្មាន​អី​ក្រៅ​ពី​ភាព​ល្បី​ល្បាញ​នៃ​វិស័យ​សិល្បៈ​ចម្រៀង​របស់​ប្រទេស​មួយ​នេះ​នោះ​ទេ។ ដោយ​បាន​ចូល​ប្រឡូក និង​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ហ្វឹក​ហាត់ ព្រម​ទាំង​បង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​តារា​ចម្រៀង​ផ្លូវ​ការ​នៃ​ក្រុម​ចម្រៀង​ក្នុង​ដំបូល​ផលិត​កម្ម​ណា​មួយ​តាំង​ពី​នៅ​វ័យ​ក្មេង មធ្យម​ភាគ​អាយុ​នៃ​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​នីមួយៗ​របស់​កូរ៉េ​ក៏​ស្ថិត​នៅ​លំដាប់​ទាប​ដែរ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​មធ្យម​ភាគ​អាយុ​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​កូរ៉េ​ជា​​ច្រើន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧ នេះ​៖

1 – Girls’ Generation – 28.6

2 – 9MUSES – 27.4

3 – Girl’s Day – 26.7

4 – Dal Shabet – 26.5

5 – EXID – 26

6 – AOA – 25.1

7 – STELLAR – 25

8 – Hello Venus – 24.8

9 – MAMAMOO – 24.7

10 – Apink – 24.3

11 – Red Velvet – 23.2

12 – Lovelyz – 23.1

13 – LABOUM – 23.1

14 – gugudan – 22.1

15 – Oh My Girl – 22

16 – BLACKPINK – 21.7

17 – TWICE – 21

18 – Cosmic Girls – 21

19 – Momoland – 20

20 – GFRIEND – 19.8

21 – PRISTIN – 19.7

22 – April – 19.1

23 – Elris – 18.6

 

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,943 times)