ការបោះឆ្នោតរាវរកអ្នកដែលមានជើងស្អាតក្នុងរង្វង់តារាប្រុសស្រី K-pop មួយត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ ជាលទ្ធផល អ្នកគាំទ្របានជ្រើសតារាទាំង១០ ដួងខាងក្រោមនេះតាមរយៈសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចាប់ពី៩២ សម្លេងឡើងទៅ។ ដោយបានយកប្រៀបលើគូប្រជែងឯទៀតតាមរយៈសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ តារាប្រុសស្រីទាំងនេះបានឈរនៅលំដាប់កំពូលទាំង១០ ។ ចង់ដឹងថាតើតារាដួងណាខ្លះដែលជាប់ជាអ្នកមានជើងស្អាត សូមមើលខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា!

10th – Super Junior’s Heechul – 92 សម្លេង

9th – Black Pink’s Lisa – 100 សម្លេង

8th – EXO’s Kai – 102 សម្លេង

7 – BTS’s Suga – 117 សម្លេង

6th – ASTRO’s Rocky – 138 សម្លេង

5th – Weki Meki’s Kim Doyeon – 139 សម្លេង

4th – BTS’s Jimin – 167 សម្លេង

3rd – BTS’s Jungkook – 201 សម្លេង

2nd – SHINee’s Eric – 229 សម្លេង

1st – A.C.E’s Wow – 257 សម្លេង

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 4,119 times)