ស្រប​ពេល​ដែល​អ្នក​គាំទ្រ​ភាគ​ច្រើន​ចង់​ស្ទុះ​ទៅ​ឱប ឬចាប់​ដៃ​តារា​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​របស់​ខ្លួនក៏​មាន​អ្នក​គាំទ្រ​មួយ​ចំនួន​តូច​បែរ​ជា​បដិសេធ ឬភ្លេច​បង្ហាញ​ពី​ភាព​សិទ្ធ​ស្នាល​ដាក់​តារា​របស់​ខ្លួន​នៅ​ពេល​ដែល​បាន​ឃើញ​ពួក​គេ​នៅ​នឹង​មុខ​ទៅ​វិញ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​​សកម្មភាព ១០​ប្លង់​របស់​តារា ១០រូប ដែល​ចង់​បង្ហាញ​ភាព​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ដាក់​អ្នក​គាំទ្រ ប៉ុន្តែ​បែរ​ជា​ត្រូវ​អ្នកគាំទ្រ​មិន​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍ និង​ភ្លេច​បង្ហាញ​ភាព​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ត្រឡប់​មកវិញ៖

១. G-Dragon

២. Jessica

៣. BtoB Changsub

៤. 9MUSES Kyungri

៥. TWICE Nayeon

៦. Lovelyz Mijoo

៧. Nam Taehyun

៨. IU

៩. MONSTA X Hyungwon

១០. GOT7 Jinyoung

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 2,142 times)