ទស្សនិក​ជន​ភាគ​ច្រើន​ធ្លាប់​បាន​ស្គាល់​រួច​មក​ហើយ ហើយ​ក៏​មាន​ការ​គាំទ្រច្រើន​ណាស់​ដែរ​ចំពោះ​គូ​ស្នេហ៍​ក្នុង​រឿង​មួយ​គូ​នេះកាល​ពី​ពួក​គេ​សម្តែង​នៅ​ក្នុង​រឿង Sword of Legends និង​រឿង Beauty Private Kitchen ជាមួយ​គ្នា។

ឥឡូវ តារា​ស្រី​រូប​ស្រស់ Zheng Shuang និង​តារា​ប្រុស​រូប​សង្ហា Ma Tianyu នឹង​ត្រូវ​សម្តែង​ជាមួយ​គ្នា​ម្តង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​រឿង​ភាគ​ថ្មី​មួយ​ក្រោម​ចំណង​ជើង​ថា Cry Me A Sad River។ ចាំ​មើល​ទាំង​អស់គ្នា​​ថា​តើ​ក្នុង​​រឿង​ភាគ​ថ្មី​បែប​យុវវ័យ​លើក​នេះ ដៃ​គូ​ចាស់​ដែល​ត្រឡប់​មក​សហការ​គ្នា​ម្តង​ទៀតមួយ​គូ​នេះអាច​ទាក់​ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​អ្នក​គាំទ្រ​បាន​ដល់​កម្រិតណា?

ប្រភព៖ dramapandagoogle

(Number Of Views: 372 times)