ព្រឹត្តិការណ៍​ពាន​រង្វាន់​ “MTN Ad Festival” ឆ្នាំ​២០១៧ នឹង​រៀប​ចំ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ខាង​មុខ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​ស្គាល់​ប្រុស​ស្រី​កូរ៉េ​ល្បីៗ​ដែល​ប្រឹង​អស់​ពី​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្មបាន​ល្អ​គួរ​ឱ្យ​​ទាក់​ទាញ​​។  LEE SUNG KYUNG, Cha Eun Woo សមាជិក ក្រុម​ ASTRO, TWICE, Hyeri សមាជិក​ក្រុម GIRLS’ DAY និង​តារា​ជា​ច្រើន​ដួង​ទៀត​នឹង​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​របស់​ពួកគេ​រៀង​ៗ​ខ្លួន​។​

Lee Sung Kyung នឹង​បាន​ពាន​ “Special Popular Star” Award

Cha Eun Woo នឹង​បាន​ពាន​ “Male Star” Award

Hyeri នឹង​បាន​ពាន​ “Female Star” award

Kwon Hyuk Soo នឹង​បាន​ពាន​ “New Star” award

TWICE នឹង​បាន​ពាន​ Most voted CF ដែល​បាន​ថត​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ឱ្យ​ភេសជ្ជៈ Pocari Sweat

ប្រភព៖ ilovekstars

(Number Of Views: 616 times)