អ្នក​និយម​ប្រើ​ប្រាស់​អីុន​ធឺ​ណេត​ទើប​តែ​បាន​រុក​រក​ឃើញ​ស្ទីល​ឈរ​ដាក់​ផ្គុំ​ដៃ​បញ្ចូល​គ្នា​ថ្មី​មួយ​ដែលគេ​ល្អែង​ឃើញ​​តារា​កូរ៉េ​ល្បីៗបាន​ធ្វើ​បង្ហាញ​ឱ្យ​គេ​មើល​ដែល​អាច​ក្លាយ​ជា​​កាយ​វិការ​គេនិយម​ធ្វើ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ប្រើ​ម្រាម​ដៃ​ដាក់​ផ្គុំ​បញ្ចូល​គ្នា​ឱ្យ​ចេញ​ជា​​រូប​បេះ​ដូង​យ៉ាង​ស្អាត​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​។ ប៉ុន្តែ​លើក​នេះ​ មាន​តែ​តារា​ល្បី​ដែល​ពូកែ​ពត់​ដៃ​ទើប​អាច​ដាក់​ដៃ​ផ្គុំ​បញ្ចូល​គ្នា​ឱ្យ​ចេញ​​ជា​រូប​បេះ​ដូង​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត​! តារា​កូរ៉េ​ល្បី ១៤ ដួង​ខាង​ក្រោម​នេះ​មាន​ដៃ​ទន់​ដែល​ពួក​គេ​អាច​ពត់​ផ្គុំ​បញ្ចូល​គ្នា​ឱ្យ​ចេញ​ជា​រូប​បេះ​ដូង​បាន​យ៉ាង​ស្អាត​ដូច​ជា​គំនូរ​៖

Chaeyeon សមាជិក​ក្រុម DIA

 

 

Yebin សមាជិក​ក្រុម DIA

Hyerin សមាជិក​ក្រុម EXID

Junghwa សមាជិក​ក្រុម EXID

HyunA

Yulhee សមាជិក​ក្រុម Laboum

Ahn Hyung Seob

Lee Gun Hee

Mina សមាជិក​ក្រុម TWICE

SinB និង​ Eunha សមាជិក​ក្រុម GFriend

Kyulkyung សមាជិក​ក្រុម Pristin

Doyeon និង​ Yoojung សមាជិក​ក្រុម WekiMeki

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 903 times)