ចំនួនអ្នកទស្សនារឿង “ពពកបាំងពន្លឺចន្ទ (Moonlight Drawn By Clouds)” កំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់។ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ចំនួនអ្នកទស្សនា ភាគទី ៣ កើន​ឡើង​សឹងតែមួយទ្វេជាពីរច្រើន​ជាង​ភាគមុនដល់​ទៅ​ ១៦​ ភាគ​រយ។ ភាគ​ទី​ ៤ ដែល​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​៣០ ខែ​សីហា​ នេះ​វិញ ទទួល​បាន​អត្រា​អ្នក​ទស្សនា ១៦,៤​ ភាគ​រយ (យោង​​តាម​របាយ​ការណ៍​របស់ នីអែលសិន កូរ៉េ Nielsen Korea) ។

Scarlet-Heart-Goryeo-Moonlight-Drawn-by-Clouds-Monster

ចំណែក​ឯ​ដៃ​គូ​ប្រកួត​ប្រជែងដែលបាន​​ដាក់​បញ្ចាំង​​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​មាន​ដូច​ជា​រឿង “ម៉នស្ទឺរ (Monster)” របស់ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍ អ៊ឹមប៊ីស៊ី (MBC) និង “ស្ការឡេតហាត់៖ ក័រយ៉ (Scarlet Heart: Goryeo)” របស់ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍ អេសប៊ីអេស (SBS) ទទួល​បាន​អត្រា​​អ្នក​ទស្សនា​ ១០,៨ ​ភាគ​រយ និង ៧​ភាគ​រយ​ទី​ទៃ​ពី​គ្នា។ ដូច្នេះ រឿង​ “ពពក​បាំង​ពន្លឺ​ចន្ទ” បន្ត​ឈរ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​ ១ ខណៈ​ រឿង “ម៉នស្ទឺរ” ជាប់​លេខ​ ២ និងរឿង “ស្ការឡេតហាត់៖ ក័រយ៉” ជាប់​លេខ​ ៣៕

ប្រភព៖ soompi.com

(Number Of Views: 55 times)