ការតុបតែងផ្នែក​ផ្ទៃ​មុខ​គឺ​ជា​រឿង​សំខាន់​របស់​ស្ត្រី​គ្រប់​រូប​។ ថ្វី​បើ​ស្ត្រី​ទាំង​ឡាយ​សុទ្ធ​តែ​ពូកែ​ខាង​តុប​តែង​ផ្ទៃ​មុខ​ដូច​គ្នា​មែន តែ​របៀប​នៃ​ការ​ប្រើ​គ្រឿង​សម្អាង​របស់​ពួក​គេ​មិន​ដូច​គ្នា​នោះ​ទេ​។ បណ្តា​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីនធើណេត​នៅ​កូរ៉េ​បាន​លើក​យក​របៀប​នៃ​ការ​តុប​តែង​ផ្ទៃ​មុខ​របស់​ស្ត្រី​កូរ៉េ និង​ស្ត្រី​ជប៉ុន​មក​ប្រៀប​ធៀប​គ្នា​។​

00ភាពខុសគ្នាដែល​ពួក​គេ​រក​ឃើញ​គឺ​ ស្ត្រី​កូរ៉េ​ផ្តោត​លើ​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្បែក​មើល​ទៅ​ភ្លឺ​មាន​សំណើម ចិញ្ចើម​ត្រង់​ បបូរ​មាត់​ក្រហម ហើយ​មិន​មាន​ផាត់​បន្ថែម​ឱ្យ​ផ្នែក​ត្រង់​ណា​មួយ​លើ​ផ្ទៃ​មុខ​ឡើង​ក្រហម​ឡើយ​។ ចំពោះ​ស្ត្រី​ជប៉ុន​វិញ ចំណុច​ផាត់​តែង​មុខ​ដែល​គេ​យក​ជា​គោល​នោះ​គឺ​ផ្តោត​លើ​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្បែក​ទន់ ផាត់​ត្រង់​ផ្នែក​ថ្ពាល់​ឱ្យ​ឡើង​ក្រហម​ទាំង​សង​ខាង និង​ប្រើ​ពណ៌​ស៊ីជំពូ​ស្រាលលាប​​លើ​បបូរ​មាត់​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​របៀប​ផាត់​មុខ​របស់​ស្ត្រី​កូរ៉េ និង​ជប៉ុន៖

ស្តាយផាត់មុខរបស់​ស្ត្រី​កូរ៉េ៖

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ស្តាយផាត់មុខរបស់​ស្ត្រី​ជប៉ុន៖

aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii jjj

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 114 times)