ខេបែល (Kay Bells) ដែល​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ធ្វើ​ដប​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ​តូចៗ​នៅ​ប្រទេស​អៀរឡង់ ថ្មីៗ​នេះ បាន​បង្ហាញ​នូវ​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ហើយ​ដែល​អាច​ឱ្យ​អ្នក​ទទួល​បាន​នូវ​ត្ថុ​អនុស្សាវរីយ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត និង​ជា​លក្ខណៈ​ធម្ម​ជាតិ​ពិតៗ​ទុក​គ្រាន់​ដាក់​តាំង​លម្អ​គេហ​ដ្ឋាន ឬ​ក៏​យក​ទៅ​តាម​ខ្លួន។ ដោយ​ភាព​បិុន​ប្រសប់​របស់​អ្នក​ជំនាញ​រូប​នេះ បែល បាន​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​វត្ថុ​ធាតុ​ចម្លែកៗ និង​ស្រស់​ស្អាត​ជា​ច្រើន​ដែល​សុទ្ធ​សឹង​តែ​ទាញ​យក​មក​ពី​ក្នុង​ព្រៃ​ភ្នំ តាម​ឆ្នេរ​សមុទ្រ និង​វាល​ស្មៅ​ជា​ដើម។ តោះ ទស្សនា​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ​ដែល​រចនា​ឡើង​ដោយ ខេបែល នៅ​ខាង​ក្រោម​ទាំង​អស់​គ្នា៖

terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-2 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-3 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-4 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-5 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-7 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-9 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-10 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-11 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-12 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-14 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-15 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-16 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-17 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-19 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-20 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-21 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-22 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-23 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-24 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-25 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-b
outique-26 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-27 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-29 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-30 terrarium-jewelry-microcosm-ruby-robin-boutique-31

ប្រភព៖ ព័ត៌មាន​បរទេស​

(Number Of Views: 161 times)